RAI TIEM TAN - หน้าแรก >

วิธีใช้ Rage ขณะต่อสู้

วันที่:02/09/59

วิธีใช้ Rage ขณะต่อสู้

 

“ไร้เทียมทาน” มีระบบ Rage ที่สามารถปล่อยสกิลไม้ตายของขุนพลได้หลายครั้ง ช่วยทำให้การต่อสู้นั้นมันส์และฟินได้ยิ่งกว่าเดิม แต่จะเป็นยังไงนั้น ตามมาดูกันเลยดีกว่า


 

ที่มาของค่า Rage

หลังเข้าฉากต่อสู้ จะได้ค่า Rage พื้นฐาน 6 แต้ม โดยจะโชว์อยู่ที่ด้านล่างของแถบเลือด เมื่อผู้เล่นต่อสู้ ก็จะได้ค่า Rage เพิ่มด้วย แต่ค่า Rage นี้ก็จะมีจำนวนจำกัด เมื่อ Rage สีฟ้าเต็ม จะกลายเป็นสีเหลือง และเมื่อสีเหลืองเต็ม ก็จะรับค่า Rage อีกไม่ได้ แต่ยังไงเสีย เพื่อนๆ ก็ไม่ต้องกังวลไปว่า Rage แรงขนาดนี้จะทำให้เกมแลคหรือเปล่า ตอบได้เลยว่า “ไม่” ถึงจะใช้มือถือราคาแคไม่กี่พันเล่น ก็ลื่นไหลเล่นสบายได้ปรื้ดๆ เลย


การปล่อยไม้ตายและท่าไม้ตายของขุนพล

ปกติแล้ว ค่า Rage ใช้สำหรับปล่อยไม้ตายของขุนพล ซึ่งขุนพลแต่ละคนก็จะใช้ในจำนวนที่ต่างกัน เมื่อมีค่า Rage เพียงพอ ไอคอนไม้ตายของขุนพลก็จะโชว์เอฟเฟค แจ้งว่าสามารถปล่อย Rage ได้

หากขุนพลต่อสู้ต่อเนื่อง จะสะสมค่า Rage  แต่ที่สำคัญที่สุดคือ ขณะขุนพลที่ไม่ได้ออกสู้ปล่อยไม้ตาย จะลงสนามไปช่วยขุนพลออกสู้ และจะหายไปเมื่อใช้ไม้ตายเสร็จ